تاثیرکوچینگ بر رشد منابع انسان...

آرامش روزخوش - Shape Image
آرامش روزخوش - Shape Image
آرامش روزخوش - Shape Image

تاثیرکوچینگ بر رشد منابع انسانی


کوچینگ یک روش توسعه فردی ست که به روی تک تک افراد تیم تمرکز دارد
این روش به صورت فردی یا گروهی به افراد کمک می کند تا مهارت ها و استعدادهای خود را توسعه دهند، اهداف شخصی و حرفه ای خود را روشن کنند و به بهبود عملکرد و عملکرد سازمان کمک کنند.
با توجه به اینکه مدیر منابع انسانی (HR) مسئولیت های مربوط به استخدام، توسعه، مدیریت و حفظ نیروی کار یک سازمان را بر عهده دارد، با فرآیند کوچینگ به سطح بالاتری از شایستگی خواهد رسید

چند تاثیرکوچینگ بر رشد منابع انسانی :

1-توسعه مهارت ها و استعدادها: کوچینگ می تواند به افراد در شناسایی مهارت ها و استعدادهای خود کمک کند و آن ها را در جهت توسعه و بهره وری بیشتر از منابع انسانی هدایت کند.
این روش می تواند به HR کمک کند تا نیروی کاری مجهزتر و با مهارت های به روزتر را استخدام و توسعه دهد.

2-بهبود عملکرد: کوچینگ می تواند به افراد کمک کند تا در کار خود بهبود یابند، خودآگاهی خود را افزایش دهند و بهترین استراتژی ها و رویکردهای کاری را انتخاب کنند.
این بهبود عملکرد فردی می تواند بهبود کلی عملکرد سازمان را نیز به همراه داشته باشد.

3-رشد حرفه ای: کوچینگ می تواند به افراد در تعیین اهداف شخصی و حرفه ای و طراحی طرح عمل برای رسیدن به آن ها کمک کند.

این اهداف ممکن است شامل رشد در سمت های مختلف، ارتقاء شغلی یا توسعه مهارت های خاصی باشند.
با افزایش رضایت و رشد حرفه ای کارکنان، سازمان نیز می تواند از کاهش نرخ نگهداری و افزایش تعهد و تمایل به همکاری بهره برداری کند.

4-توانمندسازی رهبران:
کوچینگ می تواند به مدیران و رهبران HR در توسعه مهارت های رهبری و مدیریتی کمک کند. این بهبود در عملکرد و توانایی های مدیران، به طور مستقیم بر روی رشد منابع انسانی و تأثیر آن ها بر سازمان تأثیر می گذارد.

کوچینگ ابزاری برای توسعه مشارکت بین مدیر وکارکنان ست
که درک مشترکی را درمورد آنچه باید بدست آید و نحوه دستیابی به آن ایجاد میکند

کوچینگ چطور باعث افزایش انگیزش و عملکرد کارکنان میشود؟

درفرآیند کوچینگ مهارتهایی همچون بازخورد سازنده ،پرسشگری ،شنونده فعال بودن نهفته ست
یک کوچ یا مدیری که به مهارتهای فوق مسلط ست میتواند احساسات پس کلمات و ناگفته های کارمندان را بدور از قضاوت بشنود و با کمک او به راهکار موثر و شخصی سازی شده را برای افزایش بهره وری فردی و سازمانی دست پیدا کنند

همایش

نقـــطه ســـر خـــط

ثبت نام در همایش ثبت نام در همایش